REGLER

REGLEMENTEN
Klicka på kategorierna för att se respektive reglemente
Tekniska regler giltiga 2021-2023
Standardbil Club klasserna
PRO-AM
PRO
Mästerskapsregler giltiga 2022
Mästerskapsregler NTA 2022 slutlig

Bulletin Tillägg gällande däck

LICENS
För att tävla i Time Attack RM eller SM så krävs en nationell Time Attack licens via Svenska Bilsportförbundet.

Utbildningar för detta sker regelbundet, mestadels digitalt för att det ska kunna passa så många som möjligt.
Vill du ha en Time Attack licens? Kontakta: helene@nordictimeattack.se

För att kunna ta en licens, eller göra ett tillägg så behöver du även vara medlem i en SBF ansluten motorklubb.

För att köra Trackdays ordnas en licens via Svensk Bilsports app på plats efter SBFs reglemente för enkel bilsport, som gäller över tid.

Nordic Time Attack styrs av Svensk Bilsports reglemente för Svenskt Mästerskap samt Riksmästerskap i Time Attack.
Vagnbok krävs för de högre klasserna och kontrollen av tävlande bilar utförs av SBF.

Översikt regler för våra 6 tävlingsklasser

Läs mer om våra klasser

CLUB AM

CLUB CHALLENGE

CLUB GT

CLUB GT3&RS

PRO AM

PRO